Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018

Cam Đành Phận


CAM ĐÀNH PHẬN
(thủ vĩ đồng âm cú)

Thôi thế chịu đành nhạt sắc môi
Đổi thay duyên phận mãi trông ngồi
Đồi mơ mộng đắm niềm tăm tối
Lối ngẩn ngơ chờ luống ngược xuôi
Đôi lứa nghĩa xưa người nỡ vội
Nỗi muôn tình cũ bạn đâu rồi
Mồi da tóc bạc nào nên tội
Nguôi dễ há đời cảnh nổi trôi.


Trôi nổi cảnh đời há dễ nguôi
Tội nên nào bạc tóc da mồi
Rồi đâu bạn cũ tình muôn nỗi
Vội nỡ người xưa nghĩa lứa đôi
Xuôi ngược luống chờ ngơ ngẩn lối
Tối tăm niềm đắm mộng mơ đồi
Ngồi trông mãi phận duyên thay đổi
Môi sắc nhạt đành chịu thế thôi.
Liêu Đình Tự

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Giáo Lý Tiền Nhân


GIÁO LÝ TIỀN NHÂN

Dĩ đạo tiền nhân cảm hóa mình
Đâu vì vật thể kiếp phù sinh
Sang hèn dẫu phải không hề định
Đức hạnh là ta phải diễn trình
Bỏ nghĩa tham tiền sai thiện tính
Vong lời bội ước dễ đời khinh
Mơ hồ tán thưởng phường xu nịnh
Đảo ngữ hàm ngôn mạc khứ tình.

Liêu Đình Tự

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Cát Bụi tình ĐờiCÁT BỤI TÌNH ĐỜI
(mạ đề)

Soi đời ngẫm cảnh bạc dường vôi
Hỏi đấng càn khôn việc đã rồi
Nhạt nhẽo trần gian tình đánh đổi
Vô nghì đạo lý nghĩa đành trôi
Phù du cõi tạm hoài nông nổi
Cát bụi thời gian chẳng vãn bồi
Lỗi phạm mơ hồ đâu cảm hối
Nam Tào gọi đến sẽ dừng thôi.
Liêu Đình Tự

Đắm say
ĐẮM SAY

Quang trời tỏa sắc thắm ngàn mây
Sáng tỏ miền yêu mãi tháng ngày
Vàng mộng ngất ngây lòng động khuấy
Rạng tình chan chứa dạ vờn bay
Sang mùa gợi nhớ niềm đưa đẩy
Vãn cảnh hoài mơ luống giải bày
Tràn ngập xuyến xao lời trổi dậy
Tang tình điệu ái giấc nồng say.

Say nồng giấc ái điệu tình tang
Dậy trổi lời xao xuyến ngập tràn
Bày giải luống mơ hoài cảnh vãn
Đẩy đưa niềm nhớ gợi mùa sang
Bay vờn dạ chứa chan tình rạng
Khuấy động lòng ngây ngất mộng vàng
Ngày tháng mãi yêu miền tỏ sáng
Mây ngàn thắm sắc tỏa trời quang.


Liêu Đình Tự


Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Phụ nữ Thời @.com PHỤ NỮ THỜI @.COM


Phụ nữ ngày nay chí quảng hà
Tâm trường rạng rỡ thắm ngàn hoa
Gia đình mẫu mực ngời danh giá
Xã hội thành công hiển nước nhà
Đức hạnh yêu kiều vang nghĩa cả
Thân hình diễm lệ ngát tài ba
Miên trường hạnh phúc dường vương giả
Lộng lẫy càng thêm vẻ dáng ngà.

Liêu Đình Tự

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Nỗi Lòng

NỖI LÒNG
(thủ vĩ đồng âm cú)

Thêu dệt giấc hồng bóng lạc xiêu
Hiểu sao người mãi nhớ về chiều
Triều lai láng ngập sầu chăn chiếu
Liễu xác xơ gầy não địch tiêu
Phiêu mộng tủi lòng buồn lắm điệu
Giễu đời than phận xót muôn điều
Liều đầu dám bởi do đàm tiếu
Yêu lỡ trót đành luống tịch liêu.

Liêu tịch luống đành trót lỡ yêu
Tiếu đàm do bởi dám đâu liều
Điều muôn xót phận than đời giễu
Điệu lắm buồn lòng tủi mộng phiêu
Tiêu địch não gầy xơ xác liễu
Chiếu chăn sầu ngập láng lai triều
Chiều về nhớ mãi người sao hiểu
Xiêu lạc bóng hồng giấc dệt thêu.


 Liêu Đình Tự

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Nỗi Buồn Giấc hạNỖI BUỒN GIẤC HẠ
(thủ vĩ đồng âm cú)

Thương người nhớ hạ mịt mờ sương
Chướng gió chiều rơi lá ngập đường
Trường vắng bạn xưa tình mãi vướng
Phượng buồn sân cũ nghĩa hoài vương
Hương nhòa lạnh gác niềm suy tưởng
Mộng úa tàn canh nỗi chán chường
Tường kín bám rêu sầu cảnh tượng
Chương đài phận lỡ bước ngàn phương.

Phương ngàn bước lỡ phận đài chương
Tượng cảnh sầu rêu bám kín tường
Chường chán nỗi canh tàn úa mộng
Tưởng suy niềm gác lạnh nhòa hương
Hoài vương nghĩa cũ sân buồn phượng
Vướng mãi tình xưa bạn vắng trường
Đường ngập lá rơi chiều gió chướng
Sương mờ mịt hạ nhớ người thương.

Liêu Đình Tự