Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Thơ luật Nhìn lại sử Việt

TRẦN QUỐC TUẤN

Anh hùng cái thế lập kỳ danh
Gạt bỏ thù riêng mặc kẻ giành
Phò chúa Nhân Tông hưng xã tắc
Hận thần Thủ Độ nhục sinh thành
Dĩ hòa gia biến an hoàng tộc
Khử tặc binh quyền rạng sử xanh
Lịch sử bao đời soi chính khí
Rạng ngời khí tiết chí trung anh.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét