Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Thơ họa/ xướng Hồ Văn Thiện

 CẦN XEM XÉT


Lợi nhuận gì mà tính chẳng ra
Âm mưu thâm độc cẩu Trung Hoa
Bang giao xây dựng tai ương lắm
Hợp tác đầu tư hiểm họa đa
Cà Ná hiển nhiên mè một lứa
Fo..Sa còn đó ngựa thành la
Biển Đông nhiểm độc đau thương rắc
Không khéo môi trường bỗng hóa ma.

                            Liêu Đình Tự


Bài xướng


 BÓNG MA FORMOSA ?

Một Formosa chưa tỉnh ra
Lại thêm Cà Ná của Tôn Hoa
Đầu tư công nghệ tầm tiên tiến
Bảo đảm môi trường tốt tối đa
Đối tác bốc thơm nhờn mép mỡ
Chủ nhà mơ sướng ngợp đô la
Miền Trung biển chết đang điêu đứng
Ninh Thuận lăm le rước bóng ma !

                    9-9-2016
                Hồ Văn Thiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét