Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Sầu VươngSẦU VƯƠNG
(Tn đ)
Vương sầu mộng tím cảnh đời phiêu
Trở giấc tình say não khổ nhiều
Đường ngập lá rơi niềm giá buốt
Sắc tàn hoa rũ nỗi lòng xiêu
Sương lồng ngõ ái miền tê tái
Sóng dậy bờ mơ luống dặt dìu
Trường đoạn chứa chan buồn mệnh số
Chương đài phận lỡ bến cô liêu.

Liêu cô bến lỡ phận đài chương
Số mệnh buồn chan chứa đoạn trường
Dìu dặt luống mơ bờ dậy sóng
Tái tê miền ái ngõ lồng sương
Xiêu lòng nỗi rũ hoa tàn sắc
Buốt giá niềm rơi lá ngập đường
Nhiều khổ não say tình giấc trở
Phiêu đời cảnh tím mộng sầu vương.

Liêu Đình Tự

Bài họa của huynh Giaq Khanh 

MỎI MONG
Vương mãi gót đời cuộc lãng phiêu
Ái ân đằm phận mỏi mong nhiều
Đường hoang giấc mộng hồn tan nát
Lối vắng chân người bóng đổ xiêu
Sương gió bủa lòng đau kiếp trải
Đắng cay chan gối tủi đêm dìu
Trường canh thức viết tìm thi vận
Chương cạn bút sầu nỗi tịch liêu.

Đọc ngược:
Liêu tịch nỗi sầu bút cạn chương
Vận thi tìm viết thức canh trường
Dìu đêm tủi gối chan cay đắng
Trải kiếp đau lòng bủa gió sương
Xiêu đổ bóng người chân vắng lối
Nát tan hồn mộng giấc hoang đường
Nhiều mong mỏi phận đằm ân ái
Phiêu lãng cuộc đời gót mãi vương.

Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét