Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Chạnh Niềm ĐôngCHẠNH NIỀM ĐÔNG
Đông về trở lạnh gió lùa song
Trống vắng phòng đơn giá buốt lồng
Nồng thắm có đâu đời tuyệt vọng
Mọng tươi từng đã phận đành không
Mong chờ mãn hạ phai tình mộng
Ngóng đợi tàn thu nhạt má hồng
Dòng trải lệ tuôn môi nóng bỏng
Đong sầu dạ tủi mãi hoài trông.

Trông hoài mãi tủi dạ sầu đong
Bỏng nóng môi tuôn lệ trải dòng
Hồng má nhạt thu tàn đợi ngóng
Mộng tình phai hạ mãn chờ mong
Không đành phận đã từng tươi mọng
Vọng tuyệt đời đâu có thắm nồng
Lồng buốt giá đơn phòng vắng trống
Song lùa gió lạnh trở về đông.
Liêu Đình TựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét