Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Xuân Tản Mạn
XUÂN TẢN MẠN
Xuân nồng tản mạn lúc ngày xanh
Vãn ánh thiều quang thỏa mộng lành
Sắc đượm ngàn mai thề mỗi ảnh
Hương ngời ngõ trúc nguyện cùng anh
Khơi dòng kỷ niệm đời tung cánh
Dạo khúc tình ca nghĩa trổ cành
Chẳng bõ công rèn câu đức hạnh
Phong trần vẫn vẹn tấm lòng thanh.
Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét