Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Đêm Mưa
ĐÊM MƯA

Rả rích mưa lòng vọng những đêm
Làm say nỗi nhớ mộng êm đềm
Đan niềm dạ thảo cơn sầu nếm
Ngẫm tiếng côn trùng giọt thảm nêm
Nghĩa chạnh trường canh ngày phấn điểm
Tình mơ bán dạ buổi vai mềm
Khơi dòng bĩ thái luôn hoài niệm
Khiếm diện thân ngà nghĩ tủi thêm.
Liêu Đình TựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét