Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Vãn cảnh xuân về
VÃN CẢNH XUÂN VỀ
Kỷ hợi bên thềm khúc trỗi vang
Hồng vân sắc tỏa rạng non ngàn
Đâm chồi Cúc Huệ dời đông mãn
Đãi lộc Mai Đào tiển tết sang
Lão giả hồi xuân đời xán lạn
Tào khang khứ hỷ phận an nhàn
Càn khôn chuyển hóa trời quang đãng
Vãn cảnh Trư về phúc thọ khang.
Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét