Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Thơ họa/ xướng Liêu Đình Bá

BÚT CHIẾN

Nghiệp bút đã từng thất thập xuân
Văn chương tiêu khiển xuất như thần
Thơ trào phê phán thằng buôn nước
Tứ trải xem thường lũ hại dân
Thực luận uyên thâm hàng trí sĩ
Câu từ bác học bậc cao nhân
Dòng thơ trào phúng chuyên châm biếm
Đả kích mạc phường chỉ biết thân.

Liêu Đình Tự


Bài xướng


MỪNG BẠN 74 XUÂN

Thi đàn bút thép bảy tư (74) xuân
Phê phán đùa trêu cú xuất thần
Men nhập tưởng rằng ta lão tướng
Tỉnh ra rõ mặt phó thường dân
Sâu cay thực - luận dòng châm biếm
Thâm thúy kết - đề bọn giả nhân
Trường phái Tú Xương thời hiện đại
Võ đường đả kích thói hư thân.

Liêu Đình Bá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét