Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

Thơ luật Huấn tử

GIÁO TỬ

Thân bằng ẩm tửu chớ nên say
Trăm sự sinh ra ở việc này
Rượu lắm quên đi lòng tự trọng
Men nhiều dễ nhiễm tính thày lay
Ôn hòa xử thế tình viên mãn
Lịch thiệp đối nhân nghĩa hẳn đầy
Đừng để thần sầu mờ lý trí
Ô danh thân thế bậc râu mày.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét