Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Thơ họa/ xướng Liêu Đình Bá


BÀNH TRƯỚNG

Tham vọng di dời núi với non
Cổ kim thảm bại chẳng hoàn hồn
Bạch Đằng vang dội bao kì tích
Ngư Nguyệt kiêu hùng những mốc son
Nỗi nhục xâm lăng nào đã nhạt
Lòng căm di tích vẫn đang còn
Dã tâm hèn hạ bao giờ dứt
Bành trướng kế sao chẳng sợ đòn.

Liêu Đình Tự


Bài xướng


Tham Vọng Xâm Lăng

Trận đồ lấp biển với dời non
Tham vọng xâm lăng hãy liệu hồn
Cướp đoạt ngang tàng quên địa giới
Tranh giành bá chủ mộng vàng son
Trời sinh bản tính mưu thâm nhiễm
Đất tạo dã tâm kế hiểm còn
Ôm hận Đống Đa nay tái diễn
Chưa nguôi Sĩ Nghị đã no đòn

Liêu Đình Bá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét