Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Thơ họa/ xướng Nguyễn Gia Khanh
KHÚC GIAO TÌNH 

Xa cách lâu rồi biết mấy trăng

Tình xưa mãi nhớ há chi bằng
Hương lồng bến ái người đâu tá
Mộng ấp tơ lòng gió cứ băng
Ngõ hẹn khơi dòng say giấc điệp
Bờ mơ trải luống ngắm cung hằng
Phòng khuya trở lạnh niềm tê tái
Kẻ ở phương trời có nhớ chăng!

Liêu Đình Tự


Bài xướng

GỬI NGƯỜI TƯƠNG TƯ

Xa người chửa cạn nửa tuần trăng
Nỗi nhớ - càn khôn dễ sánh bằng
Bút trải lòng se cùng ngọn thỏ
Đêm buồn mộng lạnh với sao băng
Khơi tình vận mới hồn say mãi
Trổi phím đàn xưa khúc diệu hằng
Gửi bức hoa tiên về viễn xứ
Ai người tri thấu cho chăng ?

Nguyễn Gia KhanhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét