Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Thơ Luật Tự NgẫmTỰ NGẪM

Sống ở bên đời trọng chữ tâm
Tình thơ mạng ảo mãi ươm mầm
Ngày vui trải mộng say lòng ngẫm
Lúc rỗi khai niềm thả giọng ngâm
Nghĩa thịnh nào lo đời thoái cảm
Lời thanh há ngại kẻ suy nhầm
Làng phây tỏa sắc ngời muôn dặm
Dạ đắm say hoài chẳng dễ hâm.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét