Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Hong sầu
HONG SẦU
(thủ vĩ đồng âm cú)

Vời trông dõi bóng ngã buông lời
Đợi bến thêm buồn cảnh tả tơi
Lơi lả điệu tình duyên biến đổi
Tối tăm đường mộng luống sang dời
Khơi lòng nỗi nhớ hoài mong mỏi
Gợi dạ niềm thương mãi rã rời
Rơi giọt lệ sầu nên rắm rối
Trời cao đặng thế cứ sao đời.

Đời sao cứ thế đặng cao trời
Rối rắm nên sầu lệ giọt rơi
Rời rã mãi thương niềm dạ gợi
Mỏi mong hoài nhớ nỗi lòng khơi
Dời sang luống mộng đường tăm tối
Đổi biến duyên tình điệu lả lơi
Tơi tả cảnh buồn thêm bến đợi
Lời buông ngã bóng dõi trông vời.

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét