Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Khúc Chiều
KHÚC CHIỀU

Não nuột đàn ai chuyển đất trời
Thanh cầm phím lạc mảnh tình rơi
Cung sầu ẩn hiện buồn bao nỗi
Bậc thảm trào dâng xót chuỗi đời
Trổi khúc bờ xưa niềm rã rượi
Khơi dòng mộng cũ cảnh đầy vơi
Phòng loan giấc lỡ hoài mong đợi
Cảm xúc ngày nao mãi nghẹn lời.
Liêu Đình TựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét