Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Lỡ làng

LỠ LÀNG

Nửa gánh chừng xuân cũng một thời
Khơi dòng cảm xúc giọt buồn rơi
Niềm thương vọng tiếng lòng mong mỏi
Luống cảm lời ru dạ rã rời
Khắc khoải tơ tình hương mộng vỡ
Âu sầu tuổi ngọc phấn nhồi rơi
Chôn vùi giấc điệp miền trăn trở
Khép chặt đời hoa những đổi dời.
Liêu Đình Tự

Bài họa bác Khắc Liêu
Giữ y đề. (Lỡ Làng).
Thương người gãy gánh lúc xuân thời.
Khắc khoải đêm trường giọt lệ rơi.
Mộng tiếng người xưa sao vời vợi.
Mơ lời bạn cũ mãi xa rời.
Duyên tình Trăc trở son đà nhạt.
Tuỏi ngọc dần phai phấn đã rơi.
Quyết để vùi sâu vào giấc điệp.
Còn mong vật đổi lẫn sao dời. 

N k L họa 4/6/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét