Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Thơ họa/ xướng Bóng Tà Dương

TỰ THỊ

Há nghĩ cho mình cậy hiểu thơ
Rồi sinh lổ láo vị chi khờ
Ngôn từ hiểm hóc đâu nào dễ
Ngữ điệu mơ hồ chẳng dám mơ
Tự đắc vườn hoang rằng viễn tưởng
Kiêu kỳ ngõ ảo hóa cù đơ
Trầm kha lỗi bệnh vô đường trú
Hỗn loạn tâm thần kẻ ngác ngơ.


Liêu Đinh Tự

Bài xướng

VĂN MINH VỢ NGƯỜI

Cứ tưởng mình đây đệ nhất thơ
Đâu dè ấu trĩ quá non khờ
Vênh râu tự đắc đầu mờ mịt
Vác mặt hài lòng óc huyễn mơ
Hí hũm vợ người sao uyển chuyển?
Bần thần mẹ hãn cứ ngay đơ!
Kinh niên chứng bệnh chàng thi sỹ
Biết đến khi nào hẫn ngẩn ngơ

Bóng Tà Dương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét