Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Thơ luật Công Lý

PHẢI LÀM NGAY

Diễn đàn nghe nói đúng là hay
Thực tế bày ra lại thế này
Bài nhũng hiện làm chưa triệt để
Trừ tham vốn dĩ vẫn nương tay
Nghe quan đâu đó còn tiêu cực
Thấy việc vẫn chưa được giải bày
Một lũ mọt dân chuyên hại nước
Ban hành Nghị quyết phải làm ngay.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét