Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Thơ họa/ xướng Hồ Văn Thiện

VẦN THƠ TRI KỈ

Xướng họa giao lưu một tấm lòng
Gửi người bằng hữu vẫn từng mong
Tình thơ kết tứ ươm mầm sống
Nghĩa bạn tài bồi lấp khoảng không
Nét triện tươi màu xanh lối mộng
Tờ hoa lắng đọng thắm dòng sông
Văn phong súc tích lời cô động
Giải tỏa ưu phiền dẫu tố giông.

        Liêu Đình Tự

Bài xướng


  BÊN TÁCH CÀ PHÊ

Một tách cà phê đủ trải lòng
Ai người đối diện vẫn hằng mong
Phía bờ ước vọng dòng đang cạn
Bên lối đợi chờ gió trống không
Nhắn nhạn vui bầy không thấy lại
Nhờ đò cạn bến chẳng sang sông
Chiều nay oi ả mây đùn đụn
Trời đất cơ chừng sắp bão giông ?

Hồ Văn Thiện


 ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Hậu hiền nhắc nhở thấy càng đau
Hổ thẹn cho người mới học sau
Đường luật thâm uyên nào đối phó
Đối niêm nghiêm ngặt há đương đầu
Dùi mài mặc khách mờ thêm mắt
Trau chuốt tao nhân bạc cả râu
Chẳng dám khua môi cùng miệng thế
Mong rằng rộng lượng khỏi sầu đau.

            Liêu Đình Tự 


Bài của Hồ văn Thiện( Họa thơ Lê Khả Sỹ)

HẦU CỤ LÊ KHẢ TIÊN SINH

Cụ nhắc đôi vần đã thấy đau
Tái tê cho kẻ viết theo sau
Đường thi ai đã gieo nên luật
Kẻ sĩ nay theo bạc trắng đầu
Mà chỉ lùng nhùng phu xếp chữ
Dám đâu vênh váo bậc dài râu
Lão ô rộng bụng mong châm chước
Để phượng sinh thời bớt nỗi đau !
                       28-11-2016
                  Hồ Văn Thiện 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét