Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Thơ luật Chào mừng năm 2017MỪNG NĂM 2017

Hai không mười sáu(2016) bước đi qua
Năm mới về đây với mọi nhà
Cội phúc tài bồi đà kết trái
Cành xuân tạo lập đã đơm hoa
Hỷ cầu bá tánh trường hưng thịnh
Khánh chúc giang sơn đặng thái hòa
Muôn sự niên trung giai đắc lợi
Niềm tin tất thắng khúc hoan ca.

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét