Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Thơ họa/ xướng Nguyễn Văn Đắc

VIÊN MÃN

Bát thập niên xuân đắc thọ mà
Đỉnh đời bách tuế chẳng còn xa
Sinh thời tích phúc sanh nhàn thế
Lão hạc an chi hỷ lạc ca
Sự nghiệp đề huề lòng mãn nguyện
Tử tôn sung túc vẫn yên đà
Ẩm trà minh đán ngâm nga vịnh
Nho nhã bằng thân hưởng tuổi già.

Liêu Đình Tự


Bài xướng 


TÂM TÌNH TUỔI TÁM MƯƠI

Tám mươi thượng thọ đến rồi mà
Tính đến trăm năm thấy chẳng xa
Dẫu có ra đi không luyến tiếc
Cầm bằng ở lại cũng hoan ca
Nhìn ra thế sự nhiều se thắt
Ngoãnh lại tri âm mãi đậm đà
Giáo nghiệp gia đình tròn nghĩa vụ
Thảnh thơi buông xả lúc về già.

Huế, đón Xuân Đinh Dậu – 2017

Tâm Trung Nguyễn văn Đắc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét