Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Thơ họa/ xướng Nhật Lệ


DÁNG XUÂN

Xuân mộng rạng ngời rực dáng hoa

Liễu ngàn khoe sắc cảnh hiền hòa
Ngần thanh dạ thảo hương đồng nội
Tịnh mậu hồn quê nét ngọc ngà
Trần bụi chẳng phai tình mãi thắm
Thế thời đâu nhạt nghĩa nào xa
Dâng niềm rao rực say miền ước
Ngân dạo tiếng cầm điệu thướt tha.


Tha thướt điệu cầm tiếng dạo ngân
Ước miền say rực rạo niềm dâng
Xa nào nghĩa nhạt đâu thời thế
Thắm mãi tình phai chẳng bụi trần
Ngà ngọc nét quê hồn mậu tịnh
Nội đồng hương thảo dạ thanh ngần
Hòa hiền cảnh sắc khoe ngàn liễu
Hoa dáng rực ngời rạng mộng xuân.

Liêu Đình Tự


Bài xướng

DÁNG XUÂN
(tngđ)
Thuận

Xuân bến điểm hồng tươi sắc hoa
Thẳm xanh mây gợn bóng chan hòa
Ngần trong dáng ngọc hương say đắm
Diễm tuyệt gương đêm nguyệt tỏa ngà
Trần thế yến oanh tình thắm đượm
Ngõ mây diều sáo tiếng vang xa
Dâng tràn hạnh phúc vầy loan phượng
Ngân khúc nhạc lòng mộng thiết tha.

Nghịch
Tha thiết mộng lòng nhạc khúc ngân
Phượng loan vầy phúc hạnh tràn dâng
Xa vang tiếng sáo diều mây ngõ
Đượm thắm tình oanh yến thế trần
Ngà tỏa nguyệt đêm gương tuyệt diễm
Đắm say hương ngọc dáng trong ngần
Hòa chan bóng gợn mây xanh thẳm
Hoa sắc tươi hồng điểm bến xuân.

Nhật LệKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét