Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Thơ Luật Tri Ân
LỜI TRI ÂN


Ngang dọc quan san tiết tháo ngời

Quật cường trung dũng giữa bom rơi

Tâm trường kiệt xuất ngời non nước

Khí phách hùng anh rạng đất trời

Giữa cuộc tử sinh nào nhạt chí

Bên dòng lửa đạn dẫu tàn hơi.

Xả thân đại cuộc tâm nung nấu

Hạnh phúc hiến dâng để lại đời.


Liêu Đình TựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét