Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Thơ Luật Nguyễn Trãi Vi THần


NGUYỄN TRÃI VI THẦN


Nguyễn Trãi hiền tài sách lược đa

Bày binh bố trận kiến sơn hà

An bang hộ quốc bình thiên hạ

Tế thế công thần phụng đế gia

Đại Cáo Bình Ngô hưng thạnh trị

Lệ Chi Viên thảo hận gian tà

Minh quân chẳng phụ thần trung nghĩa

Xuống chiếu minh oan rửa nhục nhà.


Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét