Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Thơ luật Tình SayTÌNH SAY
(Tnđ)

Ai nỡ đoạn đành luống bể dâu
Xuyến xao bờ mộng cảnh mong cầu
Hoài trông trở giấc lòng cay đắng
Mãi đợi canh trường dạ xót đau
Phai nhạt sắc tình than phận tủi
Vỡ tan nguyền ước chạnh duyên sầu
Đài trang mệnh hẩm niềm chan chứa
Lai láng giọt buồn lệ thấm sâu.


Sâu thấm lệ buồn giọt láng lai
Chứa chan niềm hẩm mệnh trang đài
Sầu duyên chạnh ước nguyền tan vỡ
Tủi phận than tình sắc nhạt phai
Đau xót dạ trường canh đợi mãi
Đắng cay lòng giấc trở trông hoài
Cầu mong cảnh mộng bờ xao xuyến
Dâu bể luống đành đoạn nỡ ai.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét