Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Thơ họa/ xướng Thanh ThốngNỖI LÒNG

Khúc rẽ vào yêu cảnh bão lòng
Đường đời muôn nẻo nỗi quanh cong
Bờ xưa đã đắm hoài thay hướng
Lối cũ từng say mãi đổi vòng
Gió trải miền thương niềm chạnh nhớ
Trăng lồng ngõ mộng dạ hằng mong
Bể dâu con tạo sầu cay đắng
Khúc rẽ vào yêu cảnh bão lòng.

Liêu Đình Tự

Bài xướng

BUÔNG !

Trút bỏ sầu bi sẽ nhẹ lòng
Thang đời cõi tạm lưỡi từng cong
Thầm mơ hỷ ái hoài đi thẳng
Khẽ ước sân si mãi chạy vòng 
Ý dặn xin dừng mê mải nhớ
Tâm rèn trả lại ngập ngừng mong 
Trần gian bể khổ đang chìm đắm 
Trút bỏ sầu bi sẽ nhẹ lòng.


19/7/2017
Thanh Thống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét