Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Thơ luật Lạc quan năm 2017

LẠC QUAN NĂM 2017

Trời quang nắng ấm trải muôn nhà
Hớn hở đông tàn điểu múa ca
Vận đáo nhàn cư vui sức trẻ
Thời lai hưng thất đẹp lòng già
Lộc tài sung túc trường sanh lạc
Phúc đức miên tường mãn sắc hoa
Niên nội đường trung giai hỷ sự
Nghinh tân tống cựu đón niên hòa.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét