Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Thơ họa/ xướng Lý Đức Quỳnh

THẾ THÁI

Ngẫm cười đâu phải thưở còn nôi
Thế tục điêu ngoa lắm sự rồi
Khoát áo từ tâm lời đểu giả
Giở trò độ lượng điệu hài khôi
Lòng nhân đội lốt hòng che đậy
Đức hạnh tẩy trần để đoạt ngôi
Luân lý xói mòn trong dục vọng
Bên dòng ai oán mãi khua môi.

Liêu Đình Tự

Bài xướng

CHÓT LƯỠI

Việt Nam,mẹ hát thuở nằm nôi
Chớ vẽ vời thêm lắm chuyện rồi
Vân cẩu ngoa ngôn lời biến diệu
Tắc kè ngụy thuyết lẽ huyền khôi
Nhân luân giữ gốc,bờ yên cõi
Bá đạo xoay cành,gió loạn ngôi
Chót lưỡi yêu thương trò huyễn hoặc
Quanh đời chim sáo hót mềm môi !


Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét