Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Thơ Luật Dặm Trường

DẶM TRƯỜNG
(Thuận nghịch đọc)


Trường dặm luống yêu trở giấc cài
Thẩn thờ niềm ái dậy hoa khai
Sương lồng ngõ trúc lòng xao xuyến
Gió lộng miền thương dạ cảm hoài
Đường ngát lối mơ ngời nét phượng
Sắc nồng hương mộng rạng tình mai
Vương sầu lệ đắm buồn duyên lỡ
Hường má phận than thở vắn dài


Dài vắn thở than phận má hường
Lỡ duyên buồn đắm lệ sầu vương
Mai tình rạng mộng hương nồng sắc
Phượng nét ngời mơ lối ngát đường
Hoài cảm dạ thương miền lộng gió
Xuyến xao lòng trúc ngõ lồng sương
Khai hoa dậy ái niềm thờ thẫn
Cài giấc trở yêu luống dặm trường.


Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét