Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Thơ họa/ xướng Nguyễn Cường
TIẾNG VỌNG HÒA BÌNH

Khát vọng hòa bình tự thuở xưa
Lòng dân tha thiết biết sao vừa
Chiến tranh tan tóc ai nào muốn
Độc lập yên lành lắm kẻ ưa
Yêu chuộng tự do tàn khói lửa
Ước mơ hạnh phúc hết mây mưa
Ung dung tự tại cùng non nước
Nhân loại đau thương biết mấy mùa.

Liêu Đình Tự


Bài xướngNỐI VÒNG TAY LỚN
Cảm tác nhạc TC Sơn

(Nối vòng tay lớn) khát từ xưa
Tổ Quốc đau thương khúc nhạc vừa
Chính trị ngăn lời bao kẻ hót
Bom mìn át tiếng mấy người ưa
Duyên tình cách trở vì non nước
Phận số chia lìa bởi gió mưa
Nhạc Trịnh vào tim sôi máu trẻ
Công Sơn sống mãi với muôn mùa

07/4/2017
NT CƯỜNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét