Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

Thơ họa/ xướng Ngô Đình Hưng


DÒNG SÔNG QUÊ

Quê mình trù phú bởi con sông
Nối mạch về xuôi thắm cánh đồng
Lúa tốt bông quằn no bụng thóc
Ngô rờn trái mẫm ấm làng nông
Hữu biên đường chắn ngăn tràn lũ
Tả ngạn kè xây chống xói dòng
Cầu bắc hai bờ từng khát vọng
Ấm tình đất mẹ dẫu trời đông.

Liêu Đình Tự

Bài xướng

DÒNG SÔNG

Ven chiều tả hữu ngắm bờ sông
Phố thị ngày mai đã lấp đồng
Mía ruộng đâu còn nghe Thánh Mẫu
Ngô đồng chẳng thấu được Thần Nông
Kè nam cốt thép chèn to đập
Bờ bắc bê tông kẹp nhỏ dòng
Quy luật tự nhiên Người giận dữ
Đắc La như đã ngược tây đông!

Ngô Đình Hưng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét