Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Thơ Luật Cõi Lòng

CÕI LÒNG

Mỏi mắt chờ tin cạn nỗi lòng
Trăng gầy khuyết nửa giữa cuồng phong
Nguồn ân sóng bủa mờ xuân mộng
Giọt nhớ triều dâng lỡ tuổi hồng
Quạnh quẽ miền yêu tình trở luống
Tiêu điều ngõ trúc dạ hoài mong
Canh trường khắc khoải niềm vô lượng
Bến hẹn ngày xưa đã đổi dòng


Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét