Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Thơ họa/ xướng Đỗ Hữu LộcTÁC PHẨM TIỀN NHÂN

Nhìn ảnh khá khen chiếc độc bình
Từ thời tiền sử đất anh linh
Hoa văn sắc sảo trông ra dáng
Chất liệu tuyệt vời ngắm thật xinh
Sở hữu chủ nhân hàng quí tộc
Bản quyền nghệ thuật bậc tôn vinh
Lưu truyền hậu thế bao năm tháng
Thiên hạ đều ưa há chẳng mình.

Liêu Đình Tự

Bài xướng

CHIẾC ĐỘC BÌNH

Bàn tay chải chuốt nặn khuôn bình
Tứ đại dung hòa thổi tánh linh
Ruột rỗng tâm không màu đất ngọc
Thân phù nước lửa sắc men xinh
Đầu cao ngậm đóa ngồi tôn phụng
Cổ thấp đơm cành đứng bệ vinh
Tuyệt tác đường thi lòng ngưỡng cảnh
Tài hoa cố giữ chỉ riêng mình.. ?

ĐỖ HỮU LỘCKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét