Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Thơ họa/ xướng Hồ Văn Thiện

TÂM TRƯỜNG
( Họa hoán vận)

Mừng bác Thiền Hồ dậy sắc xuân
Vẫn còn dáng vẻ nét thanh tân
Mài nghiên bút thép đâm tà thuật
Luyện thuyết tâm chơn trị loạn thần
Đạo lý tài bồi vun cội hạnh
Luân thường thiết lập dưỡng cành nhân
Dĩ hòa hương đản tình lân cận
Mặc cảnh phong sương lắm bụi trần.

Liêu Đình Tự


Bài xướng


 Nhớ cố nhân
                                 
Mai vàng chúm chím báo sang xuân
Mặc khách ai người nhớ cố nhân?
Vung bút bao phen rèn ý tứ
Mài nghiên mấy bận luyện câu thần
Mái đầu đã điểm màu sương sớm
Dáng vóc qua thời thuở gái tân
Biền biệt lưng trời miền viễn xứ
Tìm đâu dấu hạc chốn phong trần?!

Hồ Văn Thiện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét