Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Thơ Luật Lời Chia Buồn

TIỄN BIỆT

( Chia buồn cùng gia quyến Anh Lý Quang)


Lý Quang đương đại một thi huynh
Nghệ thuật văn chương vẫn vẹn tình
Lòng đỏ ươm mầm vinh cuộc thế
Suối vàng yên giấc đẹp tâm linh
Dương trần lìa khỏi mong siêu thoát
Âm cảnh hồn thăng sớm độ trình
Thân hữu tiếc thương lòng trút lệ
Vài lời tiển biệt niệm chân kinh.


Bằng hữu tiễn Huynh đến suối vàng
Lên thuyền Bát nhã tọa thiền quang
Dứt đường sinh mệnh âu đành phận
Mãn kiếp sinh linh số định phần
Khứ tục sớm qui nhàn cõi Phật
Lìa đời tránh  cảnh khổ trần gian
Tâm kinh cầu nguyện hồn siêu thoát
Thanh thản nhàn lai chốn Niết bàn.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét