Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Thơ luật Tâm Thanh

HẠNH ĐỜI


Vững dạ niềm tin trải luống đời
Cho dầu cuộc sống nỗi đầy vơi
Tâm trường bả lợi nào liên đới
Tiết độ mồi danh chẳng dễ mời
Tải đạo nhân tình luôn nghĩ tới
Xây đời nghiệp bút mãi hoài chơi
Tu bồi phẩm chất hằng mong đợi
Nghĩa trọng thường luân há để rời.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét