Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Thơ họa / xướng Lê Bửu Tùng

LỆNH BAN ?

Bồi bàn hầu rượu khựa là quan
Nhiệm vụ trên giao khỏi phải bàn
Chọn kẻ yêu kiều nhằm trở phé
Lựa người  hiền thục để chiêu an
Nào lo thực khách ai xuyên xỏ
Chẳng ngại nhân dân họ bịa gàn
Giáo dục chuyển ngành sang tiếp thị
Lệnh nào ai bảo đã đem ban?

Liêu Đình Tự


Bài xướngLời Lãnh Đạo

Tiếp rượu tươi cười đãi khách quan
Là công chính trị chớ than bàn
Cô xinh miệng thắm tiền mau trụ
Dáng đẹp tay mềm việc chóng an  
Bóng gió nhiều thầy sinh tiếng bậy  
Ghen tuông lắm kẻ bịa tin gàn
Ai nào ép uổng ngành sư phạm
Nhiệm vụ huy hoàng lãnh đạo ban.

Bửu Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét