Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Thơ họa/ xướng Hồ Văn Thiện

 TÔN VINH NHÀ GIÁO
           
 ( Họa xuất vận)
NHẤT nghệ tôn vinh hiển đạo người
TỰ kim chí cổ vẫn xanh tươi
VI nhơn hành thuật truyền chơn thánh
 bản giáo nhân tải sự đời
BÁN đại thanh tâm hồng vạn nẻo
TỰ thiên thiện chí rạng muôn nơi
VI tiên đức trọng trong thiên hạ
 vĩnh trường lưu hạnh tỏa ngời.

                   Liêu Đình Tự


Bài xướng


 Nhất nghệ cao cả
            (Hán-Nôm hổ lốn)
Nhất nghề cao cả ấy trồng người
Tự 
thuở xa xưa gốc mãi tươi
Vi 
bản hưng dân bền vệ quốc
 
dân khai trí dựng xây đời
Bán 
cầu sở học tâm bền chặt
Tự 
vị nhân sinh đức chói ngời
Vi 
hoả ban đầu muôn tính cách
 hưu kiến quả thoả thuê cười .


Hồ Văn Thiện
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét