Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Thơ luật Khát vọng

BÁC HỌC ĐƯỜNG THI


Mãi đắm Đường thi tự thuở nào
Khai dòng nghiệp bút tỏa ngàn sao
Vần thơ trổi dậy tươi vườn thánh
Ngữ cảnh tràn dâng thắm động đào
Tứ lộng trào châu nồng nghĩa cử
Lời tuôn nhả ngọc ngát tình giao
Say niềm cảm xúc lòng viên mãn
Vẫy cánh hồn phiêu trải mộng nào.


Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét