Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Thơ họa/ xướng Liêu Đình Bá

PHƯƠNG NAM ĐƯỜNG THI

Đường luật Phương Nam xuất bản đây
Bao miền góp bút tập thơ hay
Tài bồi hậu thế đà vun đắp
Kế thuật tiền nhân tạo dựng gầy
Xướng họa tao đàn từng chắp cánh
Giao hòa tri kỷ đã liền tay
Tao nhân mặc khách tình sâu đậm
Đường luật Phương Nam xuất bản đây.

Liêu Đình TựBài xướng

THƠ ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM I

Phương Nam Đường luật đón chào đây
Chắp bút năm vần dẫu dở hay
Tứ tuyệt hùng hồn mong kế nghiệp
Thất ngôn sắc sảo bước đầu gầy
Thi nhân xướng họa cùng ra mắt
Bạn hữu phê bình đã bắt tay
Bộc bạch yêu thương lòng mãn nguyện
Phương Nam Đường luật đón chào đây.

Liêu Đình BáKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét