Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh


ĐỨC THÀNH HOÀNG

Lễ hội đền thờ vị thánh nhân
Thành Hoàng Đất Phú đại công thần
Khai đàn cung phụng trang hào kiệt
Trẩy hội tri ân bậc tướng quân
Biễu ngữ cờ hoa nghinh tẩm mộ
Trai bàn quả phẩm tế linh phần
Nét truyền văn hóa nhân văn Việt
Tưởng nhớ anh hùng đức chí nhân.

Liêu Đình Tự
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét