Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Thơ họa/ xướng Như ThịCÁNH HOA TÀN

(Nđt- bát vĩ đồng âm)

Nở muộn đài hoa cánh rã tàn
Trơ cành rụng phấn cõi đời tan
Phong trần hớt hả đành cô phận
Lối mộng đìu hiu cảnh lỡ đàng
Vỡ buổi còn đâu người kết bạn
Nhòa hương khó dịp kẻ chung bàn
Nhân tình cợt nhả âu sầu thán
Ngẫm tủi bao điều miệng thế gian.


Liêu Đình Tự


Bài xướng

BÌNH THẢN
“NĐT- BÁT ÂM”

Cầm giêng cám cảnh nụ mai tàn
Để thấy quanh mình nỗi hợp tan
Lại tưởng màu tươi chìa giữa quán
Nào hay nhụy héo rã bên đàng
Trồng cây ái ngữ đừng rao giảng
Dưỡng đóa từ tâm chẳng luận bàn
Gặp gỡ, chia lìa không hốt hoảng
Nên bình tĩnh lội nẻo trần gian

Như Thị


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét