Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Thơ Luật Tình Vương


TÌNH VƯƠNG
( Thuận nghịch đọc)


Vương niềm dạ tím giọt sầu rơi
Trải mộng vườn yêu giấc rã rời
Trường đoạn nghĩa ân nguồn ấm lạnh
Bể dâu tình ái nỗi đầy vơi
Chương đài kẻ nhớ buồn duyên phận
Viễn xứ người thương xót nẻo đời
Đường ngập lá bay lòng vụn vỡ
Hương nhòa nhạt sắc đắm dòng khơi.Khơi dòng đắm sắc nhạt nhòa hương
Vỡ vụn lòng bay lá ngập đường
Đời nẻo xót thương người xứ viễn
Phận duyên buồn nhớ kẻ đài chương
Vơi đầy nỗi ái tình dâu bể
Ấm lạnh nguồn ân nghĩa đoạn trường
Rời rã giấc yêu vườn mộng trải
Rơi sầu giọt tím dạ niềm vương.


Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét