Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Thơ họa/ xướng Nguyễn Gia KhanhMỘNG LÒNG
(Thuận -  nghịch độc)

Sương chèn lệ đắng giọt mềm vai
Gió trở miền thương gợi dấu hài
Trường đoạn tóc tơ gầy dáng liễu
Đoản tình duyên phận não đường mai
Hương mờ nhạt tháng năm thầm lặng
Mộng vỡ tan mây khói dặm dài
Đường ngập lá bay niềm hạnh tiết
Vương sầu nỗi cảm luống tàn phai

Đọc ngược:

Phai tàn luống cảm nỗi sầu vương
Tiết hạnh niềm bay lá ngập đường
Dài dặm khói mây tan vỡ mộng
Lặng thầm năm tháng nhạt mờ hương
Mai đường não phận duyên tình đoản
Liễu dáng gầy tơ tóc đoan trường
Hài dấu gợi thương miền trở gió
Vai mềm giọt đắng lệ chèn sương.

Liêu Đình Tự


Bài xướngNGÓNG CHIỀU
(Thuận-Nghịch độc)

Sương chiều thấm lệ nhạt nhòa vai
Bước lặng đành đưa trĩu gót hài
Trường dặm xót thân phờ phạc liễu
Tịch đêm sầu bóng guộc gầy mai
Hương tàn đóa mộng tình bao thắm
Bướm vắng mùa hoa kiếp mấy dài
Đường đỏ bụi xa người ngóng mãi
Vương hồn phiến cũ lối dần phai.

Đọc ngược:

Phai dần lối cũ phiến hồn vương
Mãi ngóng người xa bụi đỏ đường
Dài mấy kiếp hoa mùa vắng bướm
Thắm bao tình mộng đóa tàn hương
Mai gầy guộc bóng sầu đêm tịch
Liễu phạc phờ thân xót dặm trường
Hài gót trĩu đưa đành lặng bước

Vai nhòa nhạt lệ thấm chiều sương.


Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét