Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Thơ Luật Kiêu SaKIÊU SA


Nhân danh phái đẹp thế gian này
Những bậc râu mày vướng bận đây!

Sắc nước khuynh thành suy đế chế

Hương thiên quán thế khớp quan thầy

Tây Thi đài các Phù Sai tuyệt

Võ Hậu siêu phàm Lý Trị ngây

Lịch sử bao triều lâm thảm bại

Nguy cơ tiềm ẩn sự sa lầy.


Liêu Đình Tự


Bài họa của thi hữu Thanh Thống


KIÊU SA


Phụ nữ ngời xinh trái đất này
Bao chàng lãng tử bận lòng đây
Điêu Thuyền rót mật ru ngàn khách
Võ Hậu ngào men lụy các thầy
Khanh tướng hoang tàn do bởi dại
Ngai vàng quạnh vắng cũng vì ngây
Khuynh thành sắc nước ôi tiềm ẩn
Lịch sử còn lưu những đắm lầy.


7/3/2017
Thanh Thống


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét