Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Thơ Luật Giọt Yêu
GIỌT YÊU!
(Thuận nghịch đọc)

Xao xuyến lệ mi trải giọt sầu
Cảm niềm day dứt đẫm dòng châu
Đào mơ sắc ái lòng chao đảo
Liễu đắm màu yêu dạ gượng cầu
Khao khát luống thương hoài khổ não
Trở trăn miền nhớ nỗi buồn đau
Nào ai thấu cảnh tình dang dở
Ao ước mộng say mãi buổi đầu.


Đầu buổi mãi say mộng ước ao
Dở dang tình cảnh thấu ai nào!
Đau buồn nỗi nhớ miền trăn trở
Khổ não hoài thương luống khát khao
Cầu gượng dạ yêu màu đắm liễu
Đảo chao lòng ái sắc mơ đào
Châu dòng đẫm dứt day niềm cảm
Sầu giọt trải mi lệ xuyến xao.

Liêu Đình TựKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét