Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Thơ họa khánh Thọ


THẤT TUẦN KHÁNH THỌ

Thang đời bách tuế vẫn còn chưa
Thất thập niên xuân tuổi hiện giờ
Tự tại phong trần xây nghiệp tổ
Ung dung cõi thế tải duyên cơ
Cành nhân tác nghiệp tâm nào ngại
Cội hạnh tài bồi dạ chẳng ngơ
Bằng hữu đồng hành thi xướng họa
Nghĩa tình sau trước mãi không mờ.

Liêu Đình Tự


BÀI XƯỚNG

CHÀO TUỔI BẢY MƯƠI

Bảy mươi năm sống đủ già chưa
Khát vọng đời trai mãi đên giờ
Chân đã bước qua hai thế kỷ
Vai từng vác nặng một căn cơ
Phòng văn sương khói niềm u uất
Viện sách tơ đàn nỗi ngẩn ngơ
Tâm sự gửi vào thiên cổ lụy
Tầm dương sóng nước bóng trăng mờ

Đặng Thành ThânKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét