Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Thơ họa / Trần Mỹ Kiên

DẪU NGHÈO

Phận nghèo há dễ phải cu ru
Nào chịu âm thầm nhỏ lệ thu
Trước những điêu ngoa lòng sĩ khí
Đâu vì bịp bợm kẻ phàm phu
Tôn vinh chính nghĩa không kì thị
Chẳng phụ nhân tình lại sỉ ngu
Danh lợi bất minh nào mộng tưởng
Cho dù cuộc sống cảnh sơ su
Liêu Đình TựBài xướngPHẬN NGHÈO
Mời họa
Thơ 
Trần Mỹ Kiên
Ảnh nhà minh họa 
Ai bảo phận nghèo ...đáng ghét ru?
Nghèo ,giàu nhân nghĩa tựa trăng thu 
Giao lưu,đâu kém trang hào kiệt
Bàn luận ,nào thua bậc sĩ phu 
Đấu sức biết khoan dung kẻ yếu 
Đua tài ,không miệt thị người ngu 
Gặp cơn bỉ cực ...không cay cú
Nghèo sạch hơn giàu ...đứa nịnh xu !

12-5-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét