Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

Thơ Luật Vị Cứu Tinh

TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Rời cảng Nhà Rồng Bác viễn chinh
Giải nguy xã tắc quốc dân mình
Dặm trường bốn bể tầm chân lý
Quan ải năm châu thỉnh cứu tinh
Thảm thấu niềm đau người mất nước
Cảm thông nỗi khổ sự oan tình
Mỏi mòn năm tháng đời sương gió
Một cõi đi về rực ánh minh.

Liêu Đình Tự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét