Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Thơ Luật Cuồng Phong


CUỒNG PHONG
(Tnđ - bát vĩ đồng âm)


Hong sầu gợi nhớ buổi tàn đông
Sóng dậy triều dâng giá buốt hồn
Phòng lẻ giấc vơi tình gió cuốn
Mộng nhòa sương lạnh lệ dòng tuôn
Trông chờ dạ tím đời xuân muộn
Ngóng đợi niềm say mắt ái buồn
Lòng não xót đau tê tái luống
Mong hoài đắm sắc cảnh hàn ôn.

Ôn hàn cảnh sắc đắm hoài mong
Luống tái tê đau xót não lòng
Buồn ái mắt say niềm đợi ngóng
Muộn xuân đời tím dạ chờ trông
Tuôn dòng lệ lạnh sương nhòa mộng
Cuốn gió tình vơi giấc lẻ phòng
Hồn buốt giá dâng triều dậy sóng
Đông tàn buổi nhớ gợi sầu hong

Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét